Olst - Deventer

fb

Volg ons

OVER HET NUT

“Het Nut” werd opgericht in 1784. Doelstellingen waren toen onder andere het streven naar algemeen volksonderwijs en opvoeding in een geest van verdraagzaamheid en respect. De “Maatschappij tot Nut van het Algemeen” nam initiatieven daar waar de staat toentertijd tekort schoot. Zo kwamen er Nutsverzekeringen, Nutsspaarbanken, Nutsbibliotheken, Nutsziekenfonds en Nutsscholen. De plaatselijke Nut-verenigingen heetten “Nutsdepartement”.

Inmiddels is de samenleving veranderd. De overheid heeft veel taken overgenomen, daar waar Het Nut vaak de eerste initiatieven nam. Nutsbibliotheken en -spaarbanken zijn verdwenen. Echter niet de Nutsscholen. Informatie over de landelijke organisatie van het Nut vindt u op www.nutalgemeen.nl

Op een aantal plaatsen in Nederland zijn de Nutsdepartementen blijven voortleven als een algemene vereniging die sociale en culturele activiteiten organiseert. Het Nutsdepartement Olst-Deventer is zo’n nog steeds actieve vereniging met een historie van 125 jaar.

Reeds een aantal jaren geleden zijn de departementen Olst en Deventer samengesmolten tot wat nu heet het Nutsdepartement Olst-Deventer.

De organisatie van alles wat het Nut Olst-Deventer onderneemt is in handen van een bestuur en een aantal werkgroepen.

Voor de samenstelling van het bestuur en de werkgroepen, zie de hoofdstukken Bestuursamenstelling en Werkgroepstructuur.

Contact

Contactgegevens Bestuur

Voor ANBI gegevens zie http://www.nutalgemeen.nl/over-t-nut/anbi

Filmdiner Perfetti Sconosciuti

icon

film

15 september

activiteit

In de film Perfetti Sconosciuti komt een gezelschap samen. Tijdens het etentje bedenken ze een manier om elkaar als vrienden pas écht te leren kennen.

Ze zijn anno 2017 niet meer weg te denken: mobiele telefoons. Het is dé manier geworden om te communiceren met elkaar. Maar in de film Perfetti Sconosciuti (Perfect Strangers in het Engels) komt een gezelschap face to face samen. Tijdens het etentje bedenken ze een manier om elkaar als
vrienden pas écht te leren kennen.

Vanaf 1 augustus kunnen NUT-leden kaartjes bestellen á €25,00. Vanaf 18 augustus kunnen niet NUT-leden kaarten bestellen voor €30,00. Bestellen loopt uitsluitend via: penningmeester.hetnut@gmail.com
Vooraf betalen op: NL27RABO0139205918 onder vermelding van: Filmdiner 2017, naam & adres en aantal. Daarna ontvangt u een bevestiging, tevens uw entreebewijs.
OP=OP!

Dit is een activiteit van het Filmhuis Olst

Locatie: Holstohus (bovenzaal)
Aanvang: 18:30 uur (zaal niet eerder open!!)
Start programma: 19:00 uur

 

filmhuis

Informatie over lidmaatschap

thumbnail

Wat betekent het om lid te zijn van Het Nut departement Olst-Deventer; aanmelding kan rechts onder op de site.