Olst - Deventer

fb

Volg ons

OVER HET NUT

“Het Nut” werd opgericht in 1784. Doelstellingen waren toen onder andere het streven naar algemeen volksonderwijs en opvoeding in een geest van verdraagzaamheid en respect. De “Maatschappij tot Nut van het Algemeen” nam initiatieven daar waar de staat toentertijd tekort schoot. Zo kwamen er Nutsverzekeringen, Nutsspaarbanken, Nutsbibliotheken, Nutsziekenfonds en Nutsscholen. De plaatselijke Nut-verenigingen heetten “Nutsdepartement”.

Inmiddels is de samenleving veranderd. De overheid heeft veel taken overgenomen, daar waar Het Nut vaak de eerste initiatieven nam. Nutsbibliotheken en -spaarbanken zijn verdwenen. Echter niet de Nutsscholen. Informatie over de landelijke organisatie van het Nut vindt u op www.nutalgemeen.nl

Op een aantal plaatsen in Nederland zijn de Nutsdepartementen blijven voortleven als een algemene vereniging die sociale en culturele activiteiten organiseert. Het Nutsdepartement Olst-Deventer is zo’n nog steeds actieve vereniging met een historie van 125 jaar.

Reeds een aantal jaren geleden zijn de departementen Olst en Deventer samengesmolten tot wat nu heet het Nutsdepartement Olst-Deventer.

De organisatie van alles wat het Nut Olst-Deventer onderneemt is in handen van een bestuur en een aantal werkgroepen.

Voor de samenstelling van het bestuur en de werkgroepen, zie de hoofdstukken Bestuursamenstelling en Werkgroepstructuur.

Contact

Contactgegevens Bestuur

Voor ANBI gegevens zie http://www.nutalgemeen.nl/over-t-nut/anbi

NUT-Reis 2017

icon

excursie

9 april

activiteit

NUT-reis Utrecht 2017

Programma NUT-reis Utrecht (onder voorbehoud):
We gaan met de bus vanuit centrum Olst. We starten bij Het Spoorwegmuseum, hebben daar een rondleiding met gids. Daarna brengen we een bezoek aan Tivoli Vredenburg, ook daar hebben we een rondleiding met gids. Vervolgens een lunch op eigen gelegenheid. ’s Middags gaan we naar het nieuwe Centraal station, Marcia Mulder geeft ons een rondleiding. We eindigen het dagje Utrecht met de Cereolfabriek, ook daar krijgen we een rondleiding met gids. We sluiten af met een borrel en hapjes van ‘t NUT in de Cereolfabriek en verwachten om 19.oo uur weer in Olst te zijn. Meld je snel aan bij penningmeester.hetnut@gmail.com met vermelding van naam, adres en Nut-lid ja/nee.

Tijdstip: Zondag 9 april 8.15 uur (verzamelen) – 19.00 uur
Vertrek: Olst 8.30 vertrek vanaf de parkeerplaats Plus
Kosten: NUT-leden € 30,00 p.p.
niet NUT-leden € 35,00 p.p.

Kosten zijn inclusief bus, kosten gids en nazit met hapjes en exclusief museumentree. Wij verzoeken u om op tijd (08.00 uur) aanwezig te zijn en museumjaarkaart en event. voordeel-bonnen postcodeloterij mee te nemen. Graag zo snel mogelijk aanmelden in verband met de te maken afspraken.

filmhuis

Informatie over lidmaatschap

thumbnail

Wat betekent het om lid te zijn van Het Nut departement Olst-Deventer; aanmelding kan rechts onder op de site.