Olst - Deventer

fb

Volg ons

OVER HET NUT

“Het Nut” werd opgericht in 1784. Doelstellingen waren toen onder andere het streven naar algemeen volksonderwijs en opvoeding in een geest van verdraagzaamheid en respect. De “Maatschappij tot Nut van het Algemeen” nam initiatieven daar waar de staat toentertijd tekort schoot. Zo kwamen er Nutsverzekeringen, Nutsspaarbanken, Nutsbibliotheken, Nutsziekenfonds en Nutsscholen. De plaatselijke Nut-verenigingen heetten “Nutsdepartement”.

Inmiddels is de samenleving veranderd. De overheid heeft veel taken overgenomen, daar waar Het Nut vaak de eerste initiatieven nam. Nutsbibliotheken en -spaarbanken zijn verdwenen. Echter niet de Nutsscholen. Informatie over de landelijke organisatie van het Nut vindt u op www.nutalgemeen.nl

Op een aantal plaatsen in Nederland zijn de Nutsdepartementen blijven voortleven als een algemene vereniging die sociale en culturele activiteiten organiseert. Het Nutsdepartement Olst-Deventer is zo’n nog steeds actieve vereniging met een historie van 125 jaar.

Reeds een aantal jaren geleden zijn de departementen Olst en Deventer samengesmolten tot wat nu heet het Nutsdepartement Olst-Deventer.

De organisatie van alles wat het Nut Olst-Deventer onderneemt is in handen van een bestuur en een aantal werkgroepen.

Voor de samenstelling van het bestuur en de werkgroepen, zie de hoofdstukken Bestuursamenstelling en Werkgroepstructuur.

Contact

Contactgegevens Bestuur

Voor ANBI gegevens zie http://www.nutalgemeen.nl/over-t-nut/anbi

Lezing bezetting in Olst

icon

lezing

3 mei

activiteit

BEZETTING, COLLABORATIE, VERZET in Olst 1940-1945

Een lezing die in het teken van de 2e WO staat en dan wat er in die periode zich in Olst afspeelde:
BEZETTING, COLLABORATIE, VERZET in Olst 1940-1945. Een lezing door dr. J(an)D. HILFERINK op
Voor aanmelding m.gielbert@kpnplanet.nl

Locatie: Holstohus
Tijd: 20:00 uur
Kosten: € 5,00 voor leden
€ 6,50 voor niet leden

filmhuis

Informatie over lidmaatschap

thumbnail

Wat betekent het om lid te zijn van Het Nut departement Olst-Deventer; aanmelding kan rechts onder op de site.